Fri frakt över hela Åland.

Integritetspolicy

Syfte
Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning GDPR (General data protektion regulation) och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet. Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund
Vi behandlar dina personuppgifter för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Följande personuppgifter kan vi komma att spara beroende på vår relation men de vanligaste är namn, adress, e-post och telefonnummer och IP-adress via cookies.

– Namn och adress för att fullfölja leveranser till en kund vid inköp från vår e-butik
– IP-adress via cookies på vår hemsida
– Personnummer för att styrka identitet på kund

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?
Vi sparar inga personuppgifter utan ert medgivande. Uppgifterna får vi efter fullföljt köp i vår e-butik.

När lämnar vi vidare dina uppgifter?
Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast medarbetare inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

Betalningar
Vi tar emot betalningar genom betaltjänsten Stripe. När vi behandlar betalningar, kommer några av dina uppgifter att skickas till betaltjänsten, inklusive information som krävs för att behandla eller ge support för betalningen, såsom köpets totalsumma och faktureringsinformation.

Återkallande av personuppgift
Du kan när som helst begära att dina uppgifter ska raderas men då slutar våra förpliktelser gentemot dig.